Noteikumi

1.Vispārīgie noteikumi.

 Pārdevējs ir Patērētājam saprotami norādījis uz Preces saturu un tās īpašībām. Produkta bildes uzskatāmi parāda produkta izskatu un neslēpj svarīgas īpašības, kuras varētu būt nozīmīgas produkta iegādei klātienē.

Pārdevējs norāda preces galējo cenu ieskaitot PVN kā arī citus nodokļus un nodevas.

 Piegādes cena norādīta piegādes noteikumos.

 Latvijas teritorijā, ar starpnieku, piegāde tiek nodrošināta ne vēlāk kā 10 darba dienas no preces pasūtīšanas brīža.

 dekorA pieņem pasūtījumus ar internetveikalu. Pārdevējam nav pienākums pieņemt distances līguma pasūtījumus sazinoties ar tālruni, e-pastu vai citām komunikācijas metodēm.

 Komersantiem, kas iegādājas preces nav piemērojami patērētāja specifiskie noteikumi.

 dekorA.lv atgādina, ka Patērētāja tiesības uz preces garantiju ir norādītas “Patērētāju tiesību aizsardzības likuma” 27. pantā.

2.Atteikuma tiesības

 Patērētājam ir tiesības atgriezt pasūtīto preci 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Ievērojot šo termiņu, patērētājam nav jāpaskaidro atteikuma iemesls.

 Atgriežamā prece nevar būt lietota, precei nevar būt sabojāts oriģinālais iepakojums, preces saturs nevar tikt atvērts. Ja šīs prasības netiek ievērotas dekorA.lv preci atpakaļ nepieņem un ar preces nosūtīšanu saistītos izdevumus neatmaksā.

Atteikuma tiesība nav izmantojama 2014.gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos paredzētajās situācijās.

Patērētājs informē Pārdevēju par atteikuma tiesības izmantošanu sazinoties ar e-pastu.

Izmantojot atteikuma tiesību Patērētājs, informējis Pārdevēju par atteikumu, nosūta preci uz norādīto faktisko atrašanās vietu.

Atgriežot preci atpakaļ, Patērētājs pievieno veidlapu un aizpilda norādītajā veidlapā vajadzīgo informāciju.

Izmaksas par preces sūtīšanu, nogādāšanu atpakaļ sedz Patērētājs.

 dekorA.lv nosūta maksu par preci uz to pašu kontu, kas norādīts pirkumā ne vēlāk kā 14 dienas pēc preces un veidlapas saņemšanas.

 3.SŪDZĪBAS

 Sūdzības par pakalpojumu sniedziet uz norādīto e-pasta adresi.

 Sūdzība tiks izskatīta 7 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildot uz sūdzībā norādīto e-pasta adresi,

 Ja strīda risināšana neapmierina Patērētāju, Patērētājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot rakstveida iesniegumu Pārdevējam par ārpustiesas strīdu risināšanu, norādot:

    vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

    iesnieguma iesniegšanas datumu;

    strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu;

informācija par ārpustiesas strīdu risinātājiem: 

 https://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process

 https://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

4.Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

Pirkumu grozs